Kontroller

Ved alle nyopdagede sygdomme, vil opfølgning ligge betydeligt hyppigere end skitseret nedenfor (ofte 1 gang hver 4 uge, indtil sygdommen er under fuld kontrol)
 
Stærk smertestillende medicin og vanedannende medicin
Fra 1. januar 2015 skal alle i behandling med vanedannende medicin til opfølgning hver 3. måned (kodein, fortamol, tramadol, doltard, oxycontin, morfin, sovemedicin, beroligende medicin).
 
Sukkersyge
Opfølgning med blodprøver hver 3 måned eller 6 måned.
Før hver opfølgning, skal der måles blodsukker derhjemme, hvis det er muligt.
Til årskontrollen (ved din fødselsdag) skal blodprøven være fastende, så der kan tages kolesterolmåling med. Hvis der er ændret i den kolesterolsænkende medicin, eller kolesteroltallet ligger ved den øvre grænse, vil der være hyppigere opfølgninger.
Ved årskontrollen skal du have en morgenurinprøve med og al din medicin.
Før årskontrollen ved lægen, er det vigtigt at få lavet årskontrollen hos fodterapeuten, da de undersøger følesansen til fødderne.
Det er også vigtigt med regelmæssig opfølgning hos øjenlægen.
Ved årskontrollen, skal du ind til svar på prøverne hos lægen, men ved de mellemliggende opfølgninger, kan du enten få svar på prøverne på email eller ved telefonisk henvendelse.
Hvis der på nogen måder er problemer eller uklarheder om medicinen, er der selvfølgelig opfølgning hos Kellmer eller uddannelseslægen.
 
Her i klinikken er der tilbud om kostsamtaler og hjælp til rygestop-samtaler.
I Aalborg kommune er der endvidere et rigtigt godt kursus i at leve med sukkersyge.
 
Forhøjet blodtryk
Kontrol hver 3 måned eller 6 måned.
Til årskontrollen (ved din fødselsdag) skal du have taget blodprøverne fastende, så kolesteroltallet kan måles med.  Du skal også have en morgen urinprøve med og al din medicin. 
Ved årskontrollen, skal du ind til svar på prøven ved en læge, men ved de mellemlæggende opfølgninger, kan du enten få svar på prøverne på email eller ved telefonisk henvendelse.
Hvis der på nogen måder er problemer eller uklarheder om medicinen, er der selvfølgelig opfølgning hos Kellmer eller uddannelseslægen.
 
Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)
Ved let til moderat KOL er der kontrol med lungefunktionstest minimum 1 gang om året. Ved svær til meget svær KOL er der kontrol minimum 2 gange om året.
Det er vigtigt at der også bliver set på inhalationsteknikken på din lungemedicin, så tag din medicin med til hver opfølgning.
 
Skal du have lavet lungefunktionsundersøgelse i klinikken bedes du bestille Covid-19 test 4 dage inden undersøgelsen.
 
 
Astma
Opfølgning med lungefunktionstest (spirometri) 1 til 4 gange om året.
Der skal måles peakflow dagligt 14 dage inden kontrollen.
Tag din medicin med, så inhalationsteknikken kan kontrolleres.
 
Stofskifte sygdom
Når den er velbehandlet hver 3 måned.
Ved for lavt stofskifte, vil der dog være brug for blodprøve kontrol hver 4. uge, indtil den er velbehandlet.
Ved forhøjet stofskifte, vil der ofte være brug for blodprøver hver 2. uge, indtil den er velbehandlet.
 
Gravide
Udfyldelse af graviditetsjournal og blodprøver når du er 8½ uge henne ved Laila.
1 uge efter opfølgning hos Kellmer eller uddannelseslægen.
Uge 25 og 32 opfølgning hos læge.
Husk at lave urinprøve i klinikken ved hver opfølgning.
 
Medicin for psyken
Efter sundhedsstyrelsens retningslinjer skal der foretages en årlig kontrol inkl. blodprøver og EKG ved behandling med antidepressiv, angstdæmpende, stemningsstabiliserende og antipsykotisk medicin.
Blodprøver og EKG tagning foregår ved Laila, og der skal sættes 30 min. af til undersøgelsen.
Elisabeth Kellmer | CVR: 29037620